Události

11. Mezinárodní konference o informatice v řízení, automatizaci a robotice

Vídeň, Rakousko 1.-3.9.2014

Vybrané publikace

2014LUŽA Radim a ZBOŘIL František V. Detection of mechanical play of revolute joint. In: ICINCO 2014 Proceedings of the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics Volume 2. Vídeň: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2014, s. 327-332. ISBN 978-989-758-040-6.
 PLASCENCIA Alfredo C., CALTENCO Héctor a BERAN Vítězslav. Comparison of Different Powered-wheelchair Control Modes for Individuals with Severe Motor Impairments. In: Proceedings of 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2014. Vienna: IEEE Computer Society, 2014, s. 353-359. ISBN 978-1-4799-7920-2.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https