Události

Seminář UPSY - Petrlík J.: Soft-computingové metody v oblasti inteligentních dopravních systémů

16.1.2015

Tématem příspěvku bude predikce dopravních veličin a dojezdových dob pomocí soft-computingových algoritmů. Příspěvek bude především zaměřen na hledání optimálního nastavení těchto metod pomocí multikriteriálních genetických algoritmů.

Vaše IPv4 adresa: 54.91.16.95
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]