Události

Seminář UPSY - Kubalík J.: Evoluční algoritmus s nepřímou reprezentací a jeho aplikace

6.2.2015

Abstrakt: Seminář se věnuje evolučnímu algoritmu s nepřímou reprezentací, který byl navržen pro řešení kombinatorických optimalizačních problémů, u kterých má smysl uvažovat vzdálenost resp. cenu propojení mezi komponentami řešení. Tento algoritmus přímo využívá skutečnosti, že kvalitní řešení takovýchto problémů obsahují převážně krátká a levná propojení mezi komponentami. Mapování mezi genotypem a fenootypem je realizováno pomocí rozšířené konstruktivní procedury založené na heuristice nejbližšího souseda. První ověření funkčnosti tohoto algoritmu bylo provedeno na problému obchodního cestujícího. Dále budou prezentovány i další výsledky dosažené na problémech Capacitated Arc Routing Problem a Traveling Tournament Problem.

Jiří Kubalík získal titul Ing. a Ph.D. na FEL ČVUT v letech 1994 a 2001. Jak diplomová tak i disertační práce byly z oblasti evolučních algoritmů. Biologicky inspirované optimalizační algoritmy zůstaly jeho hlavním výzkumným tématem. Jiří je (spolu)autorem zhruba 30 časopiseckých a konferenčních příspěvků z oblasti evolučních algoritmů. Slouží jako oponent pro několik mezinárodních odborných časopisů a působí v programových výborech konferencí jako např. GECCO a EvoStar.

Vaše IPv4 adresa: 54.92.190.11
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]