Události

Seminář UPSY - Kekely L.: Softwarově řízené monitorování síťového provozu (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

20.2.2015

Téma práce je zaměřeno na monitorování síťového provozu s využitím hardwarové akcelerace. Práce by měla vhodným způsobem přizpůsobit koncept SDN (Software Defined Networking) pro oblast monitorování a bezpečnost počítačových sítí, zejména navrhnout vhodný způsob analýzy aplikačních protokolů pro vysokorychlostní sítě s využitím hardwarové akcelerace. V rámci práce budou také zkoumány možnosti rozdělení síťových aplikací mezi hardware a software s cílem efektivně využít dostupné hardwarové prostředky. Současně budou zkoumány techniky popisu, plánování a mapování časově kritických úloh na hardwarové prostředky, zejména technologii FPGA.

Vaše IPv4 adresa: 54.81.254.212
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]