Události

Seminář UPSY - Viktorin J.: Dynamická rekonfigurace v oblasti vestavěných systémů (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

27.2.2015

Dnešní systémy pro monitorování počítačových sítí používají výkonné servery (často vybavené aplikačně specifickými hardwarovými akcelerátory), osobní počítače nebo jsou implementovány v síťových směrovačích a přepínačích. Tyto systémy berou v úvahu pouze dva parametry: přenost měření a cenu. Specializované systémy dokáží zachovat vysokou přenost měření (např. beze ztrát) i na vysokorychlostních linkách (až do 100 Gbps), ale jejich cena je vysoká. Ostatní řešení jsou obvykle nepřesná s nízkou pořizovací cenou. Žádné z těchto řešení není orientované na nízkou spotřebu při zachování dostatečné přenosti a nízké ceny.

Cílem této práce je využít částečnou dynamickou rekonfiguraci tzv. Reconfigurable System-on-Chip architektur pro návrh monitorovacího sytému, který přizpůsobuje spotřebu energie zatížení síťové linky v současnosti nebo v blízké budoucnosti. Tento přístup vyžaduje navrhnout jeden nebo více prediktorů síťového provozu a plánovač, který přesouvá vybrané úlohy mezi procesor a FPGA na čipu.

Vaše IPv4 adresa: 54.161.49.216
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]