Události

Karolína Kupková: Biometrické snímání mozkových aktivit (EEG)

FIT A112 - 13:00 26.2.2015

Prezentace bude obsahovat seznámení s tématem práce, která je věnována využití elektroencefalografie v biometrii.  Představím návrh a cíle své disertační práce a její současný stav, shrnu dosavadní působení na fakultě a publikační činnost.

Vaše IPv4 adresa: 54.161.116.225
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]