Události

Seminář UPSY - Crha A.: Polymorfní elektronika a metody syntézy (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

6.3.2015

Tato práce se zabývá polymorfními obvody, což jsou číslicové obvody schopné realizovat dvě a více logických funkcí v závislosti na stavu okolního prostředí. Multifunkčnost je zajištěna speciálními multifunkčními hradly (polymorfními hradly), která mění svoji funkci, zatímco zapojení obvodu je stále stejné. V této práci jsou představeny dvě návrhové metodiky pro návrh polymorfních obvodů. Obě navrhované syntézní metodiky pracují s booleovskou reprezentací navrhovaných funkcí. První metodika je vhodná pouze na konkrétní třídu funkcí, zatímco druhá metodika je schopna navrhovat polymorfní obvody z libovolných logických funkcí. Hlavní výhodou druhé metodiky je jasný a přímý algoritmický postup, na rozdíl od známých metodik, které jsou založeny převážně na heuristickém přístupu.

Vaše IPv4 adresa: 54.162.128.159
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]