Události

Seminář UPSY - Szurman O.: Metodika synchronizace stavu systému odolného proti poruchám po vzniku poruchy a její opravě (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

6.3.2015

V systémech odolných proti poruchám implementovaných na platformě SRAM FPGA se pro zajištění odolnosti poruchám často využívá kombinace obvodové redundance a částečné dynamické rekonfigurace. U těchto systémů poté vzniká situace, kdy je po rekonfiguraci kopie chráněného obvodu stav celého systému nekonzistentní vzhledem k ostatním kopiím daného obvodu, které během rekonfigurace bez přerušení prováděly svou funkci. V takovém případě je nutné provést synchronizaci opraveného obvodu s ostatními.  V prezentaci bude shrnut aktuální stav poznání v oblasti systémů odolných proti poruchám a obnovy stavu systému po poruše zahrnující částečnou dynamickou rekonfiguraci a synchronizaci. Dále bude prezentována dosavadní výzkumná činnost v oblastech obecných principů synchronizace stavu systému a návrhu rekonfigurovatelného řídicího systému sběrnice CAN. Následně budou popsány cíle a řešení disertační práce zabývající se metodikou synchronizace stavu pro systémy odolné poruchám využívající soft-core procesory ve svém návrhu. 

Vaše IPv4 adresa: 54.196.38.114
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]