Události

Seminář UPSY - Čekan O: Principy generování verifikačních stimulů

30.10.2015

V prezentaci shrnu dosaženou práci za uplynulé 2 roky doktorského studia a představím budoucí plán prací, který se orientuje převážně na generování programů pro procesory. Popis těchto programů plánuji řešit pomocí již existujícího jazyka.

Vaše IPv4 adresa: 54.196.73.22
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]