Události

Seminář UPSY - Hyrš M.: Kopule v EDA algoritmu s migrací modelů

6.11.2015

V prezentaci ukážu aktuální stav řešení své disertační práce. Vysvětlím náš přístup k paralelizaci EDA (tzv. ostrovní model s migrací pravděpodobnostních modelů) a stručně připomenu matematický pojem kopule.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.52.82
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]