Události

Seminář UPSY - Drahošová M.: Prediktory fitness s adaptivní velikostí

4.3.2016

Kartézské genetické programování se používá v mnoha aplikačních doménách, jakou je například evoluční návrh obrazových filtrů. Evoluční návrh je obvykle výpočetně velmi náročnou metodou, při níž je typicky nejnáročnější proces výpočtu fitness. Koevoluce prediktorů fitness s kartézským genetickým programováním byla představena jako metoda, pomocí níž lze dosáhnout snížení náročnosti a frekvence výpočtu fitness. Prediktor fitness je malou podmnožinou množiny trénovacích vektorů, jeho výhodná velikost však závisí na řešené úloze. V této prezentaci budou představeny přístupy k adaptaci velikosti prediktorů v průběhu řešení zadané úlohy.

Vaše IPv4 adresa: 54.92.182.0
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]