Události

Seminář UPSY - Wiglasz M.: Koevoluce plastických prediktorů fitness

8.4.2016

Výpočetní náročnost kartézského genetického programování lze snížit pomocí koevoluce prediktorů fitness, což je malá podmnožina množiny trénovacích dat. Pro různé úlohy je výhodné použít různou velikost této podmnožiny. V této prezentaci bude představen princip automatické adaptace velikosti prediktoru na základě současného vývoje fitness kandidátních programů. Tento přístup byl experimentálně vyhodnocen na pěti různých úlohách symbolické regrese.

Přednášející

Wiglasz Michal, Ing., UPSY FIT VUT

Vaše IPv4 adresa: 54.198.195.11
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]