Události

Seminář UPSY - Nikl V.: Vysoce náročné výpočty na nízkopříkonových architekturách

14.10.2016

Téma mé DP se nyní více stáčí k metodám optimalizace spotřeby systému za běhu algoritmu. V krátkosti zprezentuji motivaci, současný stav a již dříve prezentované výsledky, a porovnám je s aktuálními daty naměřenými na ARM kitu Samsung Odroid XU4.

Přednášející

Nikl Vojtěch, Ing., UPSY FIT VUT

Vaše IPv4 adresa: 54.166.141.69
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]