Události

Počítačové architektury a diagnostika 2017

Smolenice 6.-8.9.2017

Programový výbor (členové z FIT)

Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, UPSY FIT VUT

Řídící výbor (členové z FIT)

Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, UPSY FIT VUT

Vybrané publikace

2017LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám pomocí vysokoúrovňové syntézy. In: Počítačové architektury & diagnostika 2017. Smolenice: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2017, s. 59-62. ISBN 978-80-972784-0-3.
 PÁNEK Richard. Systémy odolné proti poruchám - metodika návrhu řadiče rekonfigurace. In: Počítačové architektury & diagnostika 2017. Smolenice: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2017, s. 24-27. ISBN 978-80-972784-0-3.
 SZURMAN Karel a KOTÁSEK Zdeněk. State Synchronization of Faulty Soft Core Processors in Reconfigurable TMR Architecture. In: Počítačové architektúry & diagnostika 2017. Smolenice: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2017, s. 51-54. ISBN 978-80-972784-0-3.
 ČUDOVÁ Marta. Framework for Planning, Running and Monitoring Cooperating Computations. In: Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2017. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2017, s. 20-23. ISBN 978-80-972784-0-3.

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https