Události

Data a znalosti 2018

Brno 11.-12.10.2018

Organizační výbor (členové z FIT)

Burget Radek, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT, předseda
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc., UIFS FIT VUT

Programový výbor (členové z FIT)

Bartík Vladimír, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
Burget Radek, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., UIFS FIT VUT
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D., UPGM FIT VUT
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc., UIFS FIT VUT, předseda

Řídící výbor (členové z FIT)

Burget Radek, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT

Vybrané publikace

2018MUSIL Miloš, MARTÍNEK Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. FireProt: web server for automated design of thermostable proteins. In: DAZ & WIKT 2018 Proceedings. Brno, 2018, s. 1-4.
 PUTEROVÁ Janka a MARTÍNEK Tomáš. digIS: automated pipeline for detecting distant, novel insertion sequence elements in prokaryotes. In: Data & Knowledge 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s. 1-5. ISBN 978-80-214-5679-2.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https