Události

Student EEICT 2008

Brno 24.4.2008

Vybrané publikace

2008DOSEDLA Martin. Adaptive Process Management Overview. In: Proceedings of the 14th Conference and Competition STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 5. ISBN 978-80-214-3617-6.
 DUDKA Vendula. Bounded Model Checking Using Java PathFinder. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 247-249. ISBN 978-80-214-3615-2.
 FIALA Jiří. A Note on Application of Natural Phenomena in Computer Science. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008, Volume 4. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 1-5. ISBN 978-80-214-3617-6.
 GOLDEFUS Filip. Left-Forbidding Cooperating Distributed Grammar Systems. In: Proceedings of the 14th Conference and Competition STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 403-407. ISBN 978-80-214-3617-6.
 HAVEL Jiří. Rychlý výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem. In: Proceedings of the 14th Conference Student EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 196-198. ISBN 978-80-214-3615-2.
 HRADIŠ Michal. ShotBoundary Detection with Simple Boosted Classifiers. In: Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 266-270. ISBN 80-214-3163-6.
 JANČÍK Zdeněk. Modelování dynamiky prosodie pro rozpoznání řečníka. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 67-69. ISBN 978-80-214-3615-2.
 JAŠA Petr. Predicting Deleterious Single Nucleotide Polymorphism. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008, Volume 4. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 408-412. ISBN 978-80-214-3617-6.
 JURÁNEK Roman. Engine for Real-Time 2D Object Detection. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 5. ISBN 80-214-3163-6.
 KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. Deterministický konečný automat pro vyhledání vzorů ve vysokorychlostních sítích. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 227-229. ISBN 978-80-214-3615-2.
 KOBIERSKÝ Petr. Hardwarová Akcelerace Identifikace Protokolů. In: Proceedings EEICT 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 230-232. ISBN 978-80-214-3615-2.
 KOMBRINK Stefan. OOV detection in LVCSR using neural networks. In: Proc. STUDENT EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 3. ISBN 978-80-214-3617-6.
 KOUTNÝ Jiří. L-systémy a jejich aplikace. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 170-172. ISBN 978-80-214-3615-2.
 LETKO Zdeněk. An Architecture for Self-Healing of Data Races and Atomicity Violations for Java. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 256-258. ISBN 978-80-214-3615-2.
 MIKOLOV Tomáš. Language models for automatic speech recognition of Czech lectures. In: Proc. STUDENT EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 1-5. ISBN 978-80-214-3617-6.
 MLÍCH Jozef. Trajectory classification. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 211-213. ISBN 978-80-214-3615-2.
 NAVRÁTIL Jan. Realistické zobrazení budovy s proměnným osvětlením. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 214-216. ISBN 978-80-214-3615-2.
 PUŠ Viktor. Rychlá klasifikace paketů s využitím perfektních hashovacích funkcí. In: Proceedings EEICT 2008. Brno, 2008, s. 236-238. ISBN 978-80-214-3615-2.
 RYCHNOVSKÝ Lukáš. Start String in Formal Language Theory. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 422-426. ISBN 978-80-214-3617-6.
 SEDLÁČKOVÁ Jana. Using CSP in Description of Workflow Processes. In: Proceedings of the 14th Conference and Competition STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 5. ISBN 978-80-214-3617-6.
 STRAKA Martin. Checkers Design for Communication Protocols Based on FPGAs. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 467-473. ISBN 978-80-214-3617-6.
 VÁŇA Jan. Rozpoznávání termosnímků obličejů. In: Proceedings of the 14th edition of the STUDENT EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 160-162. ISBN 978-80-214-3617-6.
 ZEMEK Petr. An Infinite Hierarchy of Language Families Resulting from n-limited Programmed Grammars. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 164-166. ISBN 978-80-214-3614-5.
 ČERMÁK Martin. Systémy formálních modelů a jejich aplikace. In: Proceedings of the 14th Conference Student EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 164-166. ISBN 978-80-214-3615-2.

Vaše IPv4 adresa: 3.80.223.123
Přepnout na https