Události

Počítačové architektury a diagnostika 2008

Hejnice 15.-17.9.2008

Vybrané publikace

2009STRAKA Martin. Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlin: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 141-146. ISBN 978-80-7318-847-4.
2008GAJDA Zbyšek. Návrh polymorfních obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 17-23. ISBN 978-80-7372-378-1.
 HERRMAN Tomáš. Identifikace testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 25-35. ISBN 978-80-7372-378-1.
 SLANÝ Karel. Evoluční adaptace prediktorů v reálném čase. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 89-95. ISBN 978-80-7372-378-1.
 STRAKA Martin. Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 97-102. ISBN 978-80-7372-378-1.
 VAŠÍČEK Zdeněk. Adaptivní hardware na bázi vyvíjejících se obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 119-124. ISBN 978-80-7372-378-1.
 ŠKARVADA Jaroslav. Optimalizace testu pro nízký příkon. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 103-111. ISBN 978-80-7372-378-1.
 ŽALOUDEK Luděk. Sebereplikace ve výpočetních systémech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 131-136. ISBN 978-80-7372-378-1.

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https