Události

Mezinárodní vědecká konference EPE 2010

Brno 4.-6.5.2010

Mezinárodní vědecká konference EPE 2010 (ELECTRIC POWER ENGINEERING) je v pořadí již 11. konferencí tohoto druhu zaměřená především na problematiku týkající se energetiky a silnoproudé elektrotechniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe. Konference tak vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků průmyslu, školství a výzkumných pracovišť.

Vybrané publikace

2010KUNOVSKÝ Jiří, SZÖLLÖS Alexandr a ŠÁTEK Václav. TKSL and Wave Partial Differential Equation. In: Proceeding of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 201-205. ISBN 978-80-214-4094-4.
 ČAMBALA Petr, HRUBÝ Martin a TOUFAR Jan. Obchodování s elektřinou v České republice v kontextu regionu střední Evropy. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference EPE 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 65-70. ISBN 978-80-214-4094-4.

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https