Události

MEMICS'10 -- 6. Doktorský workshop o matematických a inženýrských metodách v informatice

Mikulov 22.-24.10.2010

MEMICS'10 je fórem, na kterém mohou presentovat své výsledky doktorandi zabývající se aplikací matematických a inženýrských metod v informatice.

Programový výbor (členové z FIT)

Češka Milan, prof. RNDr., CSc., UITS FIT VUT
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing., UITS FIT VUT
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D., UPGM FIT VUT
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing., UIFS FIT VUT
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D., UITS FIT VUT, předseda
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., UPGM FIT VUT, předseda

Řídící výbor (členové z FIT)

Češka Milan, prof. RNDr., CSc., UITS FIT VUT
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D., UITS FIT VUT

Předsedající sekcí (členové z FIT)

Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., UPGM FIT VUT

Vybrané publikace

2011PROCHÁZKA Boris, VOJNAR Tomáš a DRAHANSKÝ Martin. Hijacking the Linux Kernel. In: Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'10) -- Selected Papers. Dagstuhl: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2011, s. 85-92. ISBN 978-3-939897-22-4. ISSN 2190-6807.
2010HUSÁR Adam, TRMAČ Miloslav, HRANÁČ Jan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel, KOLÁŘ Dušan a PŘIKRYL Zdeněk. Automatic C Compiler Generation from Architecture Description Language ISAC. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 84-91. ISBN 978-80-87342-10-7.
 KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, VOJNAR Tomáš a UR Shmuel. A Platform for Search-Based Testing of Concurrent Software. 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010. ISBN 978-80-87342-10-7.
 POSPÍCHAL Petr, JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Parallel Genetic Algorithm on the CUDA Architecture. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 210-2011. ISBN 978-80-87342-10-7.
 PROCHÁZKA Boris, VOJNAR Tomáš a DRAHANSKÝ Martin. Hijacking the Linux Kernel. In: MEMICS 2010 - Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 143-150. ISBN 978-80-87342-10-7.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš a KOLÁŘ Dušan. Fast Translated Simulation of ASIPs. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 135-142. ISBN 978-80-87342-10-7.
 TRMAČ Miloslav, HUSÁR Adam, HRANÁČ Jan, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Instructor Selector Generation from Architecture Description. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 167-174. ISBN 978-80-87342-10-7.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.73.233
Přepnout na https