Události

Šestnáctá mezinárodní Mendlova konference

Brno 23.-25.6.2010

Konference zaměřená na oblast genetických algoritmů, optimalizaci, fuzzy logiku a neuronové sítě.

Vybrané publikace

2010BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. On Impact of Environment on the Complexity Generated by Evolutionary Development. In: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2010, s. 501-508. ISBN 978-80-214-4120-0.
 POSPÍCHAL Petr, SCHWARZ Josef a JAROŠ Jiří. Parallel Genetic Algorithm Solving 0/1 Knapsack Problem Running on the GPU. In: 16th International Conference on Soft Computing MENDEL 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 64-70. ISBN 978-80-214-4120-0.

Vaše IPv4 adresa: 18.212.206.217
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]