Události

Mezinárodní konference o inteligentních výpočtech, Mendel 2012

FSI VUT v Brně 27.-29.6.2012

Programový výbor (členové z FIT)

Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT

Vybrané publikace

2012PETRLÍK Jiří a SEKANINA Lukáš. Multiobjective Evolution of Multiple-Constant Multipliers. In: Proceedings of the 18th International Conference on Soft Computing (MENDEL2012). Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2012, s. 64-69. ISBN 978-80-214-4540-6.

Vaše IPv4 adresa: 107.23.176.162
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]