Události

Seminář UPSY - Matoušek J.: Stáž na University of Cambridge (říjen až prosinec 2014)

23.1.2015

Ve své prezentaci se vrátím zpět do léta 2014 a postupně zrekapituluji celé období související s mojí podzimní stáží na University of Cambridge, včetně období před odjezdem na stáž a období po návratu domů. Kromě představení výzkumných úkolů, kterým jsem se na Univeristy of Cambridge věnoval, bude část prezentace zaměřena i na krátké shrnutí potřebných příprav před odjezdem, zhodnocení přínosu stáže a informování o současných aktivitách, které na uskutečněnou stáž přímo navazují.

Vaše IPv4 adresa: 54.161.40.41
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]