Události

Seminář UPSY - Szurman K.: Obnova stavu systému po poruše pomocí částečné dynamické rekonfigurace v současných systémech odolných proti poruchám

30.1.2015

Tématem prezentace budou systémy odolné proti poruchám implementované na platformě SRAM FPGA využívající částečné dynamické rekonfigurace a obvodové redundance pro zabezpečení funkce systému i v přítomnosti poruch. Často je snahou u těchto systému dosáhnout schopnosti autonomní opravy stavu systému. Systém je zabezpečen pomocí obvodové redundance. V případě, že je v některé z kopií chráněného obvodu detekována porucha, je odpovídající část konfigurační paměti rekonfigurována za běhu a po dokončení rekonfigurace je nutné stav opraveného obvodu synchronizovat se správně fungujícími kopiemi chráněného obvodu. Současné systémy odolné proti poruchám mohou provádět složité operace a komunikovat se svým okolím. Často také pracují v reálném čase. Jedním z kritérií pro systém odolný proti poruchám může být tedy co nejkratší doba obnovy stavu systému. V prezentaci budou zmíněny některé techniky pro obnovu stavu systému pomocí rekonfigurace FPGA spolu s nově vznikající metodikou pro synchronizaci stavu.

Vaše IPv4 adresa: 54.224.166.141
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]