Události

Seminář UPSY - Šimková M.: Aplikácia evolučného výpočtu pre optimalizáciu funkčnej verifikácie.

30.1.2015

Prezentácia predstaví dve témy týkajúce sa optimalizácie funkčnej verifikácie pomocou genetického algoritmu. Prvá téma sa venuje optimalizácii regresných testov získaných z procesu funkčnej verifikácie. Budú predvedené experimenty s aritmeticko-logickou jednotkou. Druhá téma sa venuje optimalizácii verifikácie riadenej pokrytím pre procesor typu RISC. Budú demonštrované najmä nové experimenty.

Vaše IPv4 adresa: 54.196.38.114
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]