Události

Seminář UPSY - Hyrš M.: Kopule a evoluční algoritmy (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

20.2.2015

Kopule je prostředek statistického zpracování dat, umožňující u vícerozměrného rozdělení pravděpodobnosti oddělit výpočet marginálních rozdělení pravděpodobnosti od určení struktury vzájemných závislostí. V prezentaci bude vysvětlen pojem kopule a představeny základní typy kopulí.
Budou stručně uvedeny současné způsoby použití kopulí ke statistickému modelování, bude popsáno současné použití kopulí v EDA algoritmech a zhodnoceno použití kopulí v EDA při paralelizaci pomocí migrace modelů.
Závěrem bude definována hypotéza a cíle mojí dizertační práce.

Vaše IPv4 adresa: 54.166.203.17
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]