Události

Seminář UPSY - Podivínský J.: Využití verifikace pro ověřování odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

27.2.2015

Téma práce je zaměřeno na ověřování kvality metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám s využitím konceptu funkční verifikace. V úvodu bude stručně představena problematika FPGA a možných poruch. Dále budou uvedeny dostupné prostředky pro injekci poruch do FPGA a směrování mojí práce. Bude představena hypotéza a cíle disertační práce a zároveň bude prezentována základní myšlenka využití funkční verifikace v kombinaci s injekcí poruch pro testování odolnosti proti poruchám. Poslední část prezentace bude věnována představení dosavadní práce, tedy experimentálního elektromechanického systému a první verze platformy pro testování, včetně představení provedených experimentů. V závěru prezentace bude shrnuta má publikační činnost.

Vaše IPv4 adresa: 54.92.190.11
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]