Události

Seminář UPSY - Čekan O.: Principy generování verifikačních stimulů (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

27.2.2015

Proces generování stimulů se uplatňuje především ve funkční verifikaci, kde je zapotřebí ověřit správnost chování systému na obrovském množství vstupů, a tím odhalit jeho nekorektní chování a chybu v jeho návrhu. Funkční verifikace zabírá přibližně 70% procesu vývoje obvodu, proto jakékoliv zrychlení tohoto procesu je velmi žádoucí.

V této prezentaci bude vysvětlen základní princip funkční verifikace, bude shrnut aktuální stav poznání v této oblasti a bude nastolena hypotéza. Další část se věnuje cílům disertační práce, představením dosavadní práce - univerzálního generování stimulů, definici plánu prací a ukázce publikační činnosti.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.52.82
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]