Události

Seminář UPSY - Kešner F.: Zpracování iEEG signálu a detekce biomarkerů v kontextu epilepsie

13.3.2015

Hlubší diagnostika pacientů, u kterých byla objevena epilepsie vyžaduje nahrávání skalpového EEG signálu z řádově desítek elektrod, který musí být následně analyzován. Manuální analýza takovýchto nahrávek neurology je velmi zdlouhavá, což také omezuje délku nahrávání. Mimo jiné manuální vyhodnocení se liší pozorovatel od pozorovatele. Existující automatické detektory spiků v mezi-záchvatových stavech mají různé úrovně spolehlivosti a také výpočetní časové náročnosti. Pro zpracování skalpových nahrávek se často používá downsampling, za účelem kompenzovat časovou náročnost algoritmů, až na úrovně 250-100 Hz. U intra-craniálních nahrávek, které mají značně lepší rozlišení a nižší úrovně šumu se tudíž používá downsampling na značně vyšší frekvence cca. okolo 5 KHz, což při velkém počtu kanálů ~ 150 a značně delších nahrávkách v rozsahu hodin, zvyšuje nároky na výpočetní efektivitu detektoru. Podíváme se na to, jakým způsobem je možné takové detekce dělat, jak jsou na tom některé způsoby z hlediska efektivity a také jakým způsobem je možné zlepšit spolehlivost a citlivost detektoru.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.142.121
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]