Události

Seminář UPSY - Nikl V.: Hybridní 2D dekompozice rychle Fourierovy transformace

20.3.2015

Simulace nástroje k-Wave mohou trvat až desítky hodin i při použití cca 1000 výpočetních jader. Největší procento výpočtu zaberou rychlé Fourierovy transformace, počítané pomocí 1D dekompozice, tedy maximální počet jader je limitován délkou nejdelší strany 3D domény. Hybridní MPI/OpenMP 2D dekompozice dokáže posunou škálovatelnost dále díky dekompozici domény podél dvou os, a zároveň je lépe přizpůsobena architektuře dnešních superpočítačů díky využití jak distribuované, tak sdílené paměti.  Tento přístup dokáže škálovat téměř lineárně až do 16 tisíc jader a umožňuje počítat na větších doménách díky rozložení paměťových nároků na větší počet jader.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.52.82
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]