Události

Seminář UPSY - Slaný K.: Evoluční návrh v úloze predikce

6.11.2015

V části své disertační práce se zabývám schopností adaptace CGP v proměnném prostředí. Budou prezentovány nedávné dosažené výsledky. Součástí prezentace bude přehled stavu disertační práce.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.3.15
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]