Události

Seminář UPSY - Vašíček Z.: Evoluční aproximace software pro vestavěné systémy: Medián

27.11.2015

Na semináři bude představena technika optimalizace nefunkčních parametrů programů, které jsou určeny k nasazení ve vestavěných systémech založených na low-cost mikrokontrolerech. Cílem je redukovat příkon a dobu výpočtu za cenu zvýšení nepřesnosti výpočtu. Navržená metoda je založena na kartézském genetickém programování a vyhodnocena v návrhu aproximací mediánu, který je typicky používán pro redukci šumu při zpracování multimediálních dat. Dosažené výsledky ukazují, že je možné dosáhnout významného snížení příkonu, aniž bychom výrazně degradovali kvalitu výstupních dat.

Vaše IPv4 adresa: 54.80.93.19
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]