Události

Seminář UPSY - Mrázek V.: Snižování příkonu neuronových sítí, stáž na univerzitě Purdue

27.11.2015

Na semináři představím výsledky získané během studijního pobytu na univerzitě Purdue (USA). Budou představeny dvě metody snižování příkonu neuronových sítí - metoda založená na tzv. multiplierless násobení a metoda využívající nepřesných pamětí. Dále bude ukázána nově navržená metoda, která využívá nepřesných násobiček navržených pomocí evolučního přístupu.

Vaše IPv4 adresa: 54.224.17.157
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]