Události

Mezinárodní konference IMAPS Flash 2015

Brno 15.-16.10.2015

Vybrané publikace

2015CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. On the Synthesis of Multifunctional Logic Circuits. In: Abstracts Proceedings of International FLASH Conference. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2015, s. 52-53. ISBN 978-80-214-5270-1.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https