Události

Seminář UPSY - Mrázek V.: Pokročilé metody návrhu integrovaných obvodů

12.2.2016

elektronických obvodů. Ačkoliv evoluční návrh umožnil získat mnoho zajímavých výsledků, nemožnost dobré škálovatelnosti a nereflektování požadavků na nefunkční parametry (příkon, zpoždění, ...) zůstává hlavní nevýhodou metody.  V této práci předstvím výsledky a cíle výzkumu nových přístupů, které umožňují navrhovat a optimalizovat složité číslicové obvody se snahou minimalizovat tyto nevýhody. Mimo jiné budou představeny výsledky snižování příkonu integrovaných obvodů s využitím evolučního přístupu na různých úrovních.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.52.82
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]