Události

Seminář UPSY - Husák J.: Senzorické bezdrátové sítě s ohledem na nízký příkon

18.3.2016

Tématem prezentace je seznámit s tématem disertační práce - Architektury s nízkým příkonem. Konkrétně se jedná o vytvoření senzorické bezdrátové sítě. Bude diskutován výběr jednotlivých prvků, které jsou potřeba pro při návrhu bezdrátové sítě - protokol, frekvence bezdrátové sítě, topologie sítě, výběr procesoru, baterie, antény, rozmístění senzorů... Dalším bodem bude krátké představení projektu do kurzu PDD, kde jsem řešil techniky pro snižování příkonu na CPU na clusteru Anselm.

Vaše IPv4 adresa: 54.166.203.17
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]