Události

Seminář UPSY - Martínek T.: Bioinformatika@FIT

15.4.2016

Prezentace bude zaměřena na přehled výzkumu v oblasti bioinformatiky, který je na FIT realizován ve spolupráci s několika externími pracovišti (Biofyzikální ústav AVČR, Loschmidtovy laboratoře, Ústav biomedicínského inženýrství FEKT). Stručně budou představeny následující témata: vyhledávání sekundárních struktur DNA, analýza repetitivních oblastí eukaryotních genomů, metagenomika a vyhledávání příbuzných enzymů, proteinové inženýrství a stabilizace proteinů.

Přednášející

Martínek Tomáš, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Vaše IPv4 adresa: 54.224.166.141
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]