Události

Seminář UPSY - Slaný K.: Evoluční návrh v technické analýze FOREXu

11.11.2016

Nástroje technické analýzy tvoří podstatnou část metod používaných v automatizovaných systémech k plánováni obchodních operací či k odhadu budoucího vývoje. Obsahem prezentace bude popis metody založené na kartézském genetickém programování pro návrh a optimalizaci indikátoru za účelem zvýšení spolehlivosti predikce.

Přednášející

Slaný Karel, Ing., UPSY FIT VUT

Vaše IPv4 adresa: 54.198.52.82
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]