Události

Industry 4.0 - RFID technologie v praxi

A112, Božetěchova 2, Brno 26.4.2017

[img]

Přednáška o populárních SMART technologiích v rámci oblasti Industry 4.0, konkrétně o automatické identifikaci pomocí RFID technologie. Popis technologie jako takové, její historický vývoj a definování principů fungování technologie. Uvedení příkladů z praxe, jak z projektů v rámci světa, tak společnosti AutoCont.

[img]

Přednášející

Fuchsíková Petra, Ing., AutoCont CZ, a.s.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https