Události

21st European Conference on Genetic Programming

Parma 4.-6.4.2018

Programový výbor (členové z FIT)

Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT, předseda

Vybrané publikace

2018CASTELLI Mauro, SEKANINA Lukáš, ZHANG Mengjie, CAGNONI Stefano a GARCÍA-SÁNCHEZ Pablo, ed. 21st European Conference on Genetic Programming. Berlin: Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-77552-4.
 GROCHOL David a SEKANINA Lukáš. Multi-Objective Evolution of Ultra-Fast General-Purpose Hash Functions. In: European Conference on Genetic Programming. Berlin: Springer International Publishing, 2018, s. 187-202. ISBN 978-3-319-77553-1.
 HUSA Jakub a KALKREUTH Roman. A Comparative Study on Crossover in Cartesian Genetic Programming. In: Genetic Programming 21st European Conference, EuroGP 2018, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 203-219. ISBN 978-3-319-77553-1.

Vaše IPv4 adresa: 3.92.28.84
Přepnout na https