Události

27. ACM SIGSOFT Mezinárodní symposium testování a analýzy softwaru

Amsterdam 16.-18.7.2018

Vybrané publikace

2018FIEDOR Jan, MUŽIKOVSKÁ Monika, SMRČKA Aleš, VAŠÍČEK Ondřej a VOJNAR Tomáš. Advances in the ANaConDA Framework for Dynamic Analysis and Testing of Concurrent C/C++ Programs. In: Proceedings of 27th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. New York: Association for Computing Machinery, 2018, s. 356-359. ISBN 978-1-4503-5699-2.

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77
Přepnout na https