Události

Seminář UPSY - Husa J.: Evoluce kryptograficky silných Booleovských funkcí

L314 2.3.2018

Kryptograficky silné booleovské funkce jsou klíčovou součástí proudových šifer kterým poskytují ochranu před různými krypto-analytickými útoky. Míra ochrany kterou je booleovská funkce schopna poskytnout je omezena počtem jejích vstupů a existuje tedy potřeba vyhledávat stále nové, větší a silnější funkce. Jedním z přístupů který se v tomto oboru ukázal být velmi perspektivní je genetické programování. I to však čelí řadě obtíží, způsobených především velikostí vyhledávacího prostoru a náročností výpočtu jednotlivých kryptografických vlastností. V pojednání k tématu disertační práce poskytuji shrnutí nejdůležitějších vlastností booleovských funkcí, evolučních algoritmů použitých k jejich nalezení, a navrhuji způsob jak současné přístupy zefektivnit tak, aby bylo dosaženo tvorby stejně silných funkcí, při výrazné úspoře výpočetních prostředků.

Přednášející

Husa Jakub, Ing., UPSY FIT VUT

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https