Události

ASIS2003 - XXVth International Autumn Colloquium ADVANCED SIMULATION OF SYSTEMS

Sv. Hostýn 8.-10.9.2003

Organizační výbor (členové z FIT)

Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc., UITS FIT VUT
Štefan Jan, neznámá

Programový výbor (členové z FIT)

Češka Milan, prof. RNDr., CSc., UITS FIT VUT
Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc., UITS FIT VUT
Štefan Jan, neznámá

Předsedající sekcí (členové z FIT)

Hanáček Petr, doc. Dr. Ing., UITS FIT VUT, Simulation Case Study
Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc., UITS FIT VUT, New Simulation Methods and Tools I
Zbořil František V., doc. Ing., CSc., UITS FIT VUT, Parallel and Distributed Simulation

Vybrané publikace

2003BEDNÁŘ David a KRESLÍKOVÁ Jitka. Object-oriented model of Processes in Project Management. In: ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 335-342. ISBN 80-85988-88-7.
 CARUANA Etienne, ČEŠKA Milan a SKLENÁŘ Jaroslav. Using Petri Nets in Simulation of Manufacturing Systems (extended version). In: Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 189-202. ISBN 80-85988-88-7.
 DVOŘÁK Václav a STAROBA Jiří. Genetic Search for the Shortest Group Communications on Irregular Topologies. In: Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 321-326. ISBN 80-85988-88-7.
 FLORIÁN Vladimír a PERINGER Petr. Systém pro 3D vizualizaci výsledků simulace. In: Proceedings of XXV-th International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 4. ISBN 80-85988-88-7.
 HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Systémy IDS a mobilní inteligentní agenti. In: Proceedings of ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 9-13. ISBN 80-85988-88-7.
 JANOUŠEK Vladimír a SLAVÍČEK Pavel. Heterogenní simulace na bázi DEVS. In: Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 213-218. ISBN 80-58988-88-7.
 KUNOVSKÝ Jiří a ZACIOS Dalibor. Dynamika simulace v reálném čase. In: Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 271-274. ISBN 80-85988-88-7.
 KUNOVSKÝ Jiří a ŘEZÁČ David. Stiff System Detection Using Taylor Series Method. In: Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 275-278. ISBN 80-85988-88-7.
 MARTINEK David, ČERNOHORSKÝ Jakub a RÁBOVÁ Zdeňka. Eclipse as Modelling Platform. In: Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 203-208. ISBN 80-85988-88-7.
 ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Plan Reconsideration in Hybrid Agent System. In: Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 315-321. ISBN 80-85988-88-7.

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https