Events

Znalosti 2008

Bratislava 13.-15.2.2008

Selected publications

2009CHMELAŘ Petr and RUDOLFOVÁ Ivana. Shlukování založené na Voronoiově dláždění pro klasifikaci a vyhledávání ve videu. In: ZNALOSTI 2008, Proceedings of the 8th annual conference. Brno: Vydavateľstvo STU, 2009, pp. 71-82. ISBN 978-80-227-3015-0.
2008FURDÍK Karol, PARALIČ Ján and SMRŽ Pavel. Classification and Automatic Concept Map Creation in eLearning Environment. In: Znalosti 2008. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2008, pp. 78-89. ISBN 978-80-227-2827-0.
 KUNC Michael and BURGET Radek. Klasifikace prvků dokumentu na základě vizuálních rysů. In: Znalosti 2008. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008, pp. 347-350. ISBN 978-80-227-2827-0.

Your IPv4 address: 54.234.228.78
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]