Events

Karolína Kupková: PhD seminar

FIT A112 - 13:00 26.2.2015

Prezentace bude obsahovat seznámení s tématem práce, která je věnována využití elektroencefalografie v biometrii.  Představím návrh a cíle své disertační práce a její současný stav, shrnu dosavadní působení na fakultě a publikační činnost.

Your IPv4 address: 54.146.214.8
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]