Events

Seminar DCSY - Tesař R.: Nekonvenční elektronika

5.2.2016

V současné době se v oblasti elektrotechniky stále více diskutuje o nových technologiích, jmenovitě nanotechnologiích, organických polovodičích, ambipolárních technologiích a s tím spojené polymorfní elektronice. Ta slibuje řešit požadavek na stále větší hustotu funkcionality integrovaných obvodů v závislosti na ploše čipu, spotřebě, případně dalších kritériích. Polymorfní elektronika se tedy intenzivně zkoumá, nicméně v pozadí zůstává teoretický vývoj této oblasti. Pro polymorfní obvody totiž nelze použít běžné návrhové metody a logiku. Většina vědeckých skupin, zabývající se takovou elektronikou, proto používá různé formy generických algoritmů, rozhodovacích stromů a podobně. Chybí však teoretický základ pro polymorfní elektroniku, logické vazby a v návaznosti na to pak rozhodnutí, pro jakou třídu aplikací je taková elektronika vhodná. Začal jsem tedy zkoumat vlastnosti polymorfních obvodů a pokusil jsem se nastínit logické závislosti polymorfismu v elektronických obvodech. Toto je poměrně obsáhlá oblast, proto jsem se rozhodl věnovat problematice vhodných prvků pro polymorfní elektroniku.

Your IPv4 address: 35.175.120.59
Switch to https