Events

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2017

Brno 18.-20.12.2017

Selected publications

2017MILKOVIČ Marek. Extraction of Information from .NET Executable Files. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2017, pp. 1-9. ISBN 978-80-87952-22-1.

Your IPv4 address: 18.206.13.39
Switch to https