Events

Computer architectures and diagnostics 2018

Stachy 5.-7.9.2018

The Computer architectures and diagnostics 2016 is a working seminar for PhD students. The main goal is to get together PhD students and academics from different fields of HW design and diagnostics, discuss the topics of PhD theses and their progress and give the student valuable feedback. 

Programme Committee (members from FIT)

Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, UPSY FIT VUT
Strnadel Josef, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Zachariášová Marcela, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Steering Committee (members from FIT)

Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, UPSY FIT VUT

Selected publications

2018BORDOVSKÝ Gabriel. Challenges In the Computer Photoacoustic Tomograpy Using the k-Wave Toolbox. In: Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2018. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2018, pp. 49-52. ISBN 978-80-261-0814-6.
 JAROŠ Marta. Scientific Workflows Management. In: Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2018. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2018, pp. 25-28. ISBN 978-80-261-0814-6.
 LOJDA Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Automatizace návrhu spolehlivých systémů a její dílčí komponenty. In: Počítačové architektury & diagnostika 2018. Stachy: University of West Bohemia in Pilsen, 2018, pp. 5-8. ISBN 978-80-261-0814-6.
 PÁNEK Richard. Metodika návrhu řadiče rekonfigurace pro Systémy odolné proti poruchám. In: Počítačové architektury & diagnostika 2018. Stachy: University of West Bohemia in Pilsen, 2018, pp. 21-24. ISBN 978-80-261-0814-6.

Your IPv4 address: 34.239.173.11
Switch to https