Events

Conference Student EEICT 2010

Brno 29.4.2010

Studentskou soutěž a konferenci EEICT pořádají společně Fakulta informačních technologií (FIT) a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně. Zkratka vychází z anglického označení oborů, které studenti obou fakult studují - Electrical Engineering, Information and Communication Technologies.
Finále 16. ročníku této soutěže, která probíhá pod záštitou rektora VUT v Brně prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, proběhne 29. dubna 2010.

Soutěže STUDENT EEICT se každoročně zúčastňují studenti ze všech ročníků bakalářského, magisterského i doktorského studia z obou pořádajících fakult. Je vypisována i zvláštní kategorie pro středoškoláky. Za poslední roky se počet přihlášených prací stabilně pohybuje nad 200 projektů (FIT kolem 60 projektů). Všechny soutěžní práce jsou publikovány ve sborníku konference.

Hlavním cílem konference je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů. Soutěžící studenti mají jedinečnou příležitost získat zkušenosti z prezentace své práce před odbornou komisí a ověřit si své schopnosti obhajoby dosažených výsledků. Řada soutěžících prezentuje také své rozpracované bakalářské, diplomové nebo disertační práce a mohou tímto způsobem získat cenné podněty pro jejich zdokonalení.

Selected publications

2010BARABAS Maroš. Automated Processes in Computer Security. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010, pp. 246-250. ISBN 978-80-214-4079-1.
 BAŘINA David. Wavelet Transform Based Feature Detection. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010, pp. 208-212. ISBN 978-80-214-4080-7.
 DOLEŽEL Michal. Detekce oblasti otisku prstu v obraze. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010, pp. 106-108. ISBN 978-80-214-4078-4.
 GOLDEFUS Filip. On Relations on Productions for Cooperative Distributed Grammar Systems. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010, pp. 156-160. ISBN 978-80-214-4080-7.
 GRÉGR Matěj. Portscan detection using NetFlow data. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 229-233. ISBN 978-80-214-4080-7.
 HERMAN David. Navigace autonomního venkovního mobilního robota. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 109-111. ISBN 978-80-214-4078-4.
 HORÁČEK Petr. Formal Models in Processing of Japanese Language. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 161-165. ISBN 978-80-214-4080-7.
 HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš, TRMAČ Miloslav and PŘIKRYL Zdeněk. Instruction Selection Patterns Extraction from Architecture Specification Language ISAC. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 166-170. ISBN 978-80-214-4080-7.
 JANDA Miloš. Neural Network Based Edge Detection. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 79-81. ISBN 978-80-214-4077-7.
 JIRÁK Ota. Table-Driven Parsing of Scattered Context Grammar. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 171-175. ISBN 978-80-214-4080-7.
 KOUTNÝ Jiří. On n-Path-Controlled Grammars. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Brno University of Technology, 2010, pp. 176-180. ISBN 978-80-214-4080-7.
 KUBÍČEK Radek and ZEMČÍK Pavel. Balloon Envelope Cut Layout Algorithm. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010, pp. 213-217. ISBN 978-80-214-4080-7.
 KŘOUSTEK Jakub and ŽIDEK Stanislav. Generating Proper VLIW Assembler Code Using Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 181-185. ISBN 978-80-214-4080-7.
 MATES Vojtěch. Modification of Workflow Management System Architecture Taking into Account Properties of WFM Participant. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 186-190. ISBN 978-80-214-4080-7.
 MRÁČEK Štěpán. 3D Face Recognition. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010. Brno, 2010, pp. 124-126. ISBN 978-80-214-4078-4.
 NOVOTNÝ Tomáš. Tachometr pro sportovce. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010, p. 3. ISBN 978-80-214-4077-7.
 POSPÍCHAL Petr. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 234-238. ISBN 978-80-214-4080-7.
 PROCHÁZKA Boris. An Attack on the Linux System Call. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2010, pp. 130-132. ISBN 978-80-214-4078-4.
 SEDLÁČKOVÁ Jana. FUNCTION POINT ANALYSIS AND WORKFLOW PROJECTS. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, p. 5. ISBN 978-80-214-4080-7.
 TOMEC Martin. Optimalizace rozpoznávání řeči pro mobilní zařízení. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 120-123. ISBN 978-80-214-4078-4.
 VESELÝ Karel. Parallel training of neural networks for speech recognition. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010, pp. 74-76. ISBN 978-80-214-4078-4.
 VESELÝ Vladimír. Security Issues of Bootstrap Router Mechanism in Protocol Independent Multicast. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 239-243. ISBN 978-80-214-4080-7.
 ZEMEK Petr. k-Limited Erasing Performed by Regular-Controlled Context-Free Grammars. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 42-44. ISBN 978-80-214-4078-4.
 ŠEBEK Michal. Mining Data Streams Approach for Text-Trend Analysis. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 201-205. ISBN 978-80-214-4080-7.
 ČERMÁK Martin. Multilanguages and Multiaccepting Automata System. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 146-150. ISBN 978-80-214-4080-7.

Your IPv4 address: 18.232.53.231
Switch to https