Events

Seminar DCSY - Grochol D.: Evoluční hardware v síťových aplikacích

19.2.2016

Počítačové sítě jsou v poslední letech využívány stále větším počtem zařízení a uživatelů. S tím roste množství dat, které musí být přeneseny. S rostoucím množstvím dat se musí přizpůsobovat technologie umožňující přenos dat, aplikace starající se o provoz sítě, sledování stavu síťových prvků, monitorování provozu a systémů zajišťujících bezpečnost. U dnes používaných vysokorychlostních sítí s propustností až 100Gb/s, je stále častější využívání hardwarové akcelerace. Návrh hardwarových komponent je možný pomocí konvenčních metod, které vyžadují perfektní znalost problematiky, nebo využitím technik evolučního návrhu, které nevyžadují tak perfektní znalost problematiky, ale dovolují v některých případech dosáhnout lepších parametrů systémů. V této práci představím využití evolučních technik k návrhu nebo optimalizaci vybraných síťových aplikací. Dále představím doposud dosažené výsledky a cíle výzkumu.

Your IPv4 address: 54.90.204.233
Switch to https

DNSSEC [dnssec]