Events

Seminar DCSY - Žaloudek L.: Sebeopravující se masivně paralelní výpočetní systémy

19.2.2016

V prezentaci bude představen pojem "masivně paralení výpočetní systémy" založený na modelu celulárních automatů. Rovněž budou popsány problémy, které je třeba vyřešit při využití takových systémů pro užitečné výpočty v reálném světě, kde nemůžeme počítat s dokonalou synchronizací hodinového signálu a absencí chyb. Dále bude představena dosavadní práce zabývající se právě problémem spolehlivosti těchto výpočetních systémů. Závěrem dudou předestřeny plány na další průběh studia.

Your IPv4 address: 54.226.36.60
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]